Laxsjö  Hen ere grett  -  Salmonlake  Here is great

Start   LaxsjöBua   Bygdegård   Boende   Aktiviteter   Skola   Företag   Länkar   Köp / Sälj   Gästbok   Bilder   Kontakt

Skoterkarta KSA 2012

Skoterleder Krokoms kommun

Skoterleder Föllinge

Skoterleder Sverige

Opensledmap

Norrlands skoterledskarta

Skoterleder

I vår kommun finns också goda möjligheter för de skoterintresserade. Här finns cirka 125 mil skoterleder, vilka till stor del sköts av kommunens skoterklubbar.

Skoterkarta över ledsystemet finns att köpa genom skoterklubbarna, receptionen i kommunhuset, Turistbyrån samt vissa kiosker och bensinstationer.

Nya regler för skoteråkning i Krokoms kommun.

 

Storåns skoterklubb

Medlemsavgift

150 kr / person över 16 år

200 kr / familj med barn

under 16 år

Klubbens BG: 364-0075

Glöm inte att skriva vem pengarna kommer ifrån.

Namn och adress !

Du som betalar via internet glöm inte att skriva ditt medlemsnr. som står på inbetalningskortet istället för OCR nr.

Mer info, kontakta !

Örjan Andersson.

Mobil: 070-3241221

Hem: 0645-22053

orjan-a.andersson@svevia.se

RÖJNINGSLISTA för skoterlederna:

Storabränna – Öjam

Örjan Örnar

Olov-Håkan

 

Storåbränna – Flykäten

Lennart P

Göran K

Ivar J

Storåbränna – Lakavattnet

Harry

Mats N

Göran N

Storåbränna – Hökvattsån

Kent G

Lars G

 

Hökvattsån – Laxsjö

Eddi   Blom

Emanuel

Anders A Jimmy N

Laxsjöleden – Hökvattnet   

Daniel J

Magnus J

Anders J

Hökvattnet – Tuvattnet       

Tord J

Reidar

Ulrika

Flykälen – Hambergsbuan 

Tommy

Jimmy

Mikael

Laxsjö – Laxviken              

Sam

Elias

Jonas

Laxviken – Alåsen     

Johnny N

Roger

Seth + fler Johnny kallar

Ålåsen – Alviken   

Bengt

Assar

Gustav + fler Bengt kallar

 

Detta är ett förslag, ju fler som kan ställa upp desto bättre. Första man i gruppen sammankallar. Fika för arbetsdagen står klubben för. För att få betalt ta med kvitto och lämna de till Örjan. Gäller förstås bensin o olja också. 

Hoppas det funkar !

Vi hoppas att alla betalar sin medlemsavgift när ni får inbetalningskortet och löser även ett ledbidrag. De pengarna går direkt till skoterklubben för att hålla skoterlederna i gott skick. 

På förhand tackStyrelsen.

 

Stöd Skoterklubbarna i Krokoms Skoterallians arbete

med att sköta skoterlederna inom Krokoms Kommun hos våra ledskötare.
Ledskötarnas och Klubbarnas kontaktuppgifter hittar ni under skoterkrokom

Föllinge Motorklubb   FB

Storåns Skoterklubb

Hammedals Skoterklubb

Strömsunds Skoterklubb

 

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:

 

1. Fyllt 16 år

2. Gått en utbildning hos en godkänd utbildare

3. Gjort ett godkänt kunskapsprov, du behöver

inte göra något körprov.

Förarbevis Snöskoter

Är ni intresserad av att ta skoterkortet så kan ni höra av er till någon av våra utbildare. mvh KSA

 

Namn

Mobilnr

Utbildningsort

Klubb

Kenneth Andersson

070-653 58 68

Krokom

Krokoms MK

Kathe Gawek/Arnabo

070-333 12 83

Rise

Offerdals SSK

Örjan Andersson

070-324 12 21

Storåbränna   

Storåns SK

Gunnar Agewärn

070-698 75 10

Skavbränna    

Stråflons SSK

Kent Halvarsson

070-640 03 37

Åkersjön

Åkersjöns SSK

 

Vem får köra snöskoter ?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har antingen ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009. (Dessa äldre förarbevis ska bytas ut senast under 2012)

Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången* före 1/1 2000.

 

 

 

 

 

Kör säkert med ledkarta

Följ skoterlederna !

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos Länsstyrelserna i fjällen.

 

Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför leden.
 

Lämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke; en kvadratisk skylt med blå skotersymbol på vit botten. Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den leden.

Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.

På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken.

Andra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.

 

Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled. Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten efter leden. Det skall då finnas en kompletterande märkning

 

Fjällsäkerhetsrådet

Fjällområdet

Förberedelser & Utrustning

Väder & Prognoser

Fjällsäkerhetsrådet

Snöskotertrafik i Jämtland

Skoterledernas öppethållande

Lederna är tillåtna för trafik endast på snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger och med vissa undantag.

Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl. Läs mer

Skoterleder

Snöskotertrafik

Skoterförbjudsområden

 

 © CHolm 2018

Laxsjö  -  Krokoms kommun  -  Jämtland  -  Länstyrelsen